Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

30.06.2022

Zasady organizacji testów we współpracy z ACEM Centrum Symulacji Medycznej

Egzaminy, które są realizowane w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wymagają rejestracji w systemowym rejestrze Akademickiego Centrum Egzaminów Medycznych – ACEM.

 

W związku z powyższym prosimy Państwa o zapoznanie z „Regulaminem – zasadami organizacji testów we współpracy z ACEM Centrum Symulacji Medycznej”.

 

 

Ogólne zasady :

 1. Rejestracja egzaminu na stronie internetowej: https://e-csm.umlub.pl/ce/index.php  
 2. Przesłanie na adres mailowy acem@umlub.pl podpisanego formularza rejestracji nie później niż na 14 dni przed datą planowanego egzaminu
 3. Czas rozpoczęcia egzaminu POWINIEN oscylować pomiędzy godziną 7:00 a godziną 18:00 od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
 4. Egzaminy przeprowadzane na TABLETACH możemy realizować JEDYNIE w auli Centrum Symulacji Medycznej. W tym celu konieczna jest wcześniejsza rezerwacja auli przez jednostkę przeprowadzającą egzamin.
 5. Jednostka przeprowadzająca egzamin na komputerach odpowiedzialna jest za wcześniejszą rezerwację sal komputerowych w CSM.
 6. Zgoda na egzamin NIE jest równoznaczna z dostępnością AULI lub innych sal.
 7. Przeprowadzenie egzaminu na tabletach jest możliwe po potwierdzeniu dostępności sprzętu elektronicznego przez pracowników CSM.
 8. Jednostka przeprowadzająca egzamin odpowiada za merytoryczną oraz organizacyjną część egzaminu, w tym: treść pytań, składnię, prawidłowe odpowiedzi, ustawienia techniczne dotyczące egzaminu na platformach ACEM lub e-learning (Moodle), zapewnienie odpowiedniej ilości osób do pilnowania egzaminu, logistykę – przygotowanie listy obecności, losowanie miejsc, wpuszczanie i wypuszczania studentów z zarezerwowanych pomieszczeń.
 9. Jednostka przeprowadzająca egzamin odpowiedzialna jest za użyty w celach egzaminacyjnych sprzęt oraz za zachowanie czystości w zarezerwowanych salach. Bezpośrednio po zakończonym egzaminie jednostka przeprowadzająca egzamin zobowiązana jest do wyłączenia komputerów i odpowiedniego zamknięcia sali.
 10. W przypadku niedopełnienia wszelkich wymienionych w regulaminie terminów i procedur ACEM Centrum Symulacji Medycznej zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zarejestrowanego egzaminu.
 11. ACEM Centrum Symulacji Medycznej zastrzega sobie również prawo do odmowy wykonania zarejestrowanego egzaminu w przypadku innych wcześniej już zarejestrowanych egzaminów lub w przypadku braku wystarczającej ilości sprzętu lub wewnętrznych zasobów ludzkich.
 12. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu dotyczącym egzaminów flagowych (testowych) na platformie ACEM jest regulamin znajdujący się na stronie internetowej: https://ecsm.umlub.pl/acem_info/index.php?lang=pl&page=1

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zespół ACEM Centrum Symulacji Medycznej

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022