Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

04.07.2022

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży:

 

 

  • Autoklaw LISA
    Termin składania ofert: do dnia 19.07.2022r do godz. 8:15

 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją dotyczącą ogłoszenia (nr wniosku) o sprzedaży z dopiskiem DAG.

 

Miejsce składania ofert: Hol główny - Urna z napisem - Kancelaria Ogólna - Al. Racławickie 1.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022