Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

24.01.2023

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży:

 

 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją dotyczącą ogłoszenia (nr wniosku) o sprzedaży z dopiskiem DAG.

 

Miejsce składania ofert: Hol główny - Urna z napisem - Kancelaria Ogólna - Al. Racławickie 1;

 

lub formą mailową na adres: kancelaria@umlub.pl pisząc w temacie maila informację dotyczacą ogłoszenia (nr wniosku) o sprzedaży z dopiskiem DAG.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023