Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

30.10.2019

Przesunięcie terminu składania wniosków o finansowanie zadań badawczych

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi, tj. powołaniem Rad Naukowych Kolegium Nauk Medycznych, Farmaceutycznych i Nauk o Zdrowiu, do zadań których należeć będzie m.in. wyznaczanie kierunków rozwoju działalności naukowej oraz opiniowanie spraw związanych z finansowaniem działalności naukowej, informujemy, że termin składania wniosków o finansowanie w roku 2020 zadań badawczych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (DS) ulega przesunięciu.

 

O nowym terminie i warunkach składania wniosków poinformujemy Państwa, ze stosownym wyprzedzeniem, w kolejnej wiadomości.

 

Dział Nauki,

Sekcja Badań Naukowych

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020