Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

02.04.2020

Bezpłatne lekcje online dla dydaktyków z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Szanowni Państwo,

Nauczyciele Akademiccy

Rusza bezpłatny kurs dla dydaktyków pozwalający na dokształcenie się w zakresie nauczania online i prowadzenia zdalnych lekcji. Skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz wyższych. Mogą z niego korzystać wszyscy pracownicy dydaktyczni. Autorami kursu są pedagodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kurs dostępny jest na platformie edukacyjnej Navoica.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Sszkolnictwa Wyższego.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2020