Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

06.04.2020

Komunikat ws. odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich UM w Lublinie

Komunikat w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich UM w Lublinie   

w przypadkach nie korzystania z zakwaterowania w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni

 

 

1. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, opłata z tytułu zakwaterowania w domach studenckich nie jest naliczana w okresie nie korzystania z tego zakwaterowania.

 

2. Opłatę za miesiąc marzec ustala się w wysokości 50% ustalonej opłaty miesięcznej.

 

3. Studentom, którzy wnieśli opłatę w dotychczasowej wysokości, nadpłata zostanie zaliczona na najbliższy okres rozliczeniowy, za który opłata z tytułu zakwaterowania będzie należna.

 

4. Na wniosek studenta nadpłata będzie zwrócona na rachunek bankowy.

1) W przypadku zwrotu na rachunek bankowy używany dotychczas przez studenta w rozliczeniach z uczelnią, wniosek o zwrot opłaty należy złożyć w formie korespondencji mailowej na właściwy adres e-mailowy:

DS1 – ewa.birska@umlub.pl

DS2 – anna.iglinska@umlub.pl

DS4 – marzena.stawska@umlub.pl

 

2) W przypadku zwrotu na rachunek bankowy nie używany dotychczas przez studenta w rozliczeniach z uczelnią wniosek o zwrot opłaty na wskazany rachunek bankowy należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na właściwy adres kierowników domów studenckich:

DS1 – 20-093, Lublin, ul. dr W. Chodźki 9

DS2 – 20-093, Lublin, ul. dr W. Chodźki 9

DS4 – 20-093, Lublin, ul. dr W. Chodźki 13B

 

5. Studentom, którzy nie wnieśli dotychczas opłaty za miesiąc marzec, przedłuża się termin do wniesienia opłaty do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

6. Po ustaniu zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych zasady korzystania z Domów Akademickich zostaną ogłoszone Komunikatem Rektora, zamieszczonym na stronie: http://www.akademiki.umlub.pl/

 

 

Prorektor ds. Kształcenia

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2020