Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

23.09.2020

Komunikat ws. składania zapotrzebowań na materiały do badań

Szanowni Państwo,
Kierownicy zadań badawczych DS


Uprzejmie przypominamy, że termin składania zapotrzebowań na materiały do badań (tj. odczynniki oraz drobny sprzęt laboratoryjny) w systemie Egeria mija 30 września br.

Zapotrzebowania złożone po tym terminie, z uwagi na obowiązujące w naszej Uczelni procedury, nie zostaną zrealizowane w 2020 roku, i nie mogą być przesunięte na 2021 rok.

W przypadku publikacji prosimy o informację nt. oczekujących opłat w IV kwartale br., przy czym Uczelnia w ramach dodatkowych środków na zadania badawcze będzie finansowała publikacje w czasopismach o wartości od 100 pkt. MNiSW.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020