Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Ważne informacje

Zarząd PKZP UM w Lublinie uprzejmie informuje, że podjął Uchwałę o podwyższeniu maksymalnej kwoty pożyczki do 15 000 zł (minimalny wkład 5 000 zł) oraz wydłużeniu okresu spłaty do 20 rat (miesięcy).

 

 

Kalendarz wypłat pożyczek z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2022 roku:

 

 • 19 stycznia – wnioski należy składać do 12 stycznia 2022 r.
 • 16 lutego – wnioski należy składać do 9 lutego 2022 r.
 • 16 marca – wnioski należy składać do 9 marca 2022 r.
 • 13 kwietnia – wnioski należy składać do 6 kwietnia 2022 r.
 • 18 maja – wnioski należy składać do 11 maja 2022 r.
 • 14 czerwca – wnioski należy składać do 7 czerwca 2022 r.
 • 14 lipca – wnioski należy składać do 7 lipca 2022 r.
 • Sierpień – brak wypłaty
 • 14 września – wnioski należy składać do 7 września 2022 r.
 • 12 października – wnioski należy składać do 5 października 2022 r.
 • 17 listopada – wnioski należy składać do 10 listopada 2022 r.
 • 15 grudnia – wnioski należy składać do 8 grudnia 2022 r.

 

 

Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UM w Lublinie, budynek Collegium Novum, Aleje Racławickie 1.

 

 

Członkom PKZP przysługują zapomogi (do wysokości 2000 zł) z tytułu zgonu: męża, żony, dziecka lub osoby na wyłącznym utrzymaniu członka PKZP. Dla emerytów wypłacana jest połowa świadczenia oraz zapomogi związane ze zdarzeniami losowymi takimi jak: pożar, powódź, klęski żywiołowe oraz innymi czynnikami pogodowymi. Maksymalna wysokość zapomogi ustalana będzie na podstawie złożonych dokumentów.

 

 

 

Nr konta PKZP UM

39 1240 5497 1111 0000 5004 8225 

Pliki do pobrania

wniosek_o_pozyczke.docx

wniosek o pożyczkę PKZP

statut.doc

Statut PKZP

zgoda_na_przetwarzanie_pkzp_rodo.docx

Informacja i oświadczenie RODO

Kontakt

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Katarzyna Adamczyk

Budynek Collegium Novum Al. Racławickie 1 pok. 16

tel. 81 448 56 03

tel. kom. 506 654 095

 

Katarzyna Kryk

Budynek Collegium Novum Al. Racławickie 1 pok. 110

tel. 81 448 50 16

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2022