Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Podziękowania dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

18.03.2016

Podziękowania od Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Podziękowania dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie złożył Dyrektor Naczelny Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie dr Jan Sęk:

 

„W imieniu własnym, zespołu artystycznego oraz pracowników Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie składam serdeczne podziękowania Uniwersytetowi Medycznemu za trzyletnią współpracę, dzięki której Filharmonia bez uszczerbku na wizerunku przetrwała najtrudniejszy bodaj okres w swojej historii – czas remontu własnej siedziby.

 

Dzięki życzliwości, odpowiedzialności i kompetencjom pracowników Collegium Maius, możliwe było bezkolizyjne funkcjonowanie Filharmonii i Uniwersytetu Medycznego w przestrzeni jednego budynku.

 

Wyrażamy ogromną wdzięczność także pod adresem pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego, w szczególności tych, których pracę w Collegium Maius zakłócały koncerty Filharmonii, za ich cierpliwość, elastyczność i wyrozumiałość. Dzięki nim Filharmonia mogła wielopłaszczyznowo realizować misję, do której została powołana – krzewienia i upowszechniania kultury muzycznej”.

 

Dr Jan Sęk

Dyrektor Naczelny

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020