Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

14.04.2021

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora w grupie badawczej w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Informacja o wyniku konkursu z dnia 26 lutego 2021 r. na stanowisko profesora w grupie badawczej w pełnym wymiarze czasu pracy w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Postępowanie konkursowe zostało zakończone bez wyłonienia kandydata na w/w stanowisko  z uwagi na to, że jedyny  kandydat nie spełniał warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.

 

Uzasadnienie: W terminie obowiązywania ogłoszenia do postępowania konkursowego przystąpił jeden kandydat. Po weryfikacji złożonej oferty powołana Komisja Konkursowa ustaliła, iż kandydat nie spełniła warunków wymaganych do zatrudnienia na stanowisku profesora w grupie badawczej w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, określonych w ogłoszeniu o konkursie.

 

W związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało zakończone.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2021