Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

dr n. med. Irena Walecka-Herniczek

Irena Walecka-Herniczek
Stanowisko:
Specjalista naukowo-techniczny
Komórka organizacyjna:
Zakład Genetyki Klinicznej
20-080 Lublin
ul. Radziwiłłowska 11 (Collegium Medicum)
+48 81 448 61 10

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022