Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

prof. dr hab., dr h.c. mult. Andrzej Książek

Andrzej Książek
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
E-mail ogólny:
a**************@umlub.pl (pokaż)
Komórka organizacyjna:
Katedra i Klinika Nefrologii
20-090 Lublin
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
+48 81724 4539

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2019