Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji - logo
Ulica
ul. Głuska 1 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-439
Telefon
+48 81 748 73 07
Fax
+48 81 745 44 70

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
Stanowisko
Profesor
E-mail
hanna.karakula-juchnowicz@umlub.pl
Telefon
+48 81 748 73 07

Studenckie Koło Naukowe

Plan pracy Studenckiego Koła Naukowego przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie na rok  akademicki 2019/2020.

 1. Spotkania Koła odbywają się raz w miesiącu o godzinie 14:30 (przeważnie ostatni czwartek miesiąca) i prowadzone są przez pracowników dydaktyczno-naukowych I Kliniki Psychiatrii UM.
   
 2. Opiekunem Koła jest dr. hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz. Koordynatorami działalności Koła są dr n. med. Małgorzata Janowska oraz lek. med. Małgorzata Futyma- Jędrzejewska.
   
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o czynnymudziale w działalności Koła jest udział w co najmniej 60 % spotkań w ciągu roku i uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w ramach I Kliniki Psychiatrii UM. Istnieje także możliwość realizowania prac przeglądowych, oryginalnych i opisów przypadków ustalonych i zaakceptowanych przez Opiekuna Koła z zamierzeniempublikacji w czasopismach naukowych i prezentacji na konferencjachnaukowych.
   
 4. Przewidywany harmonogram spotkań Koła:
   

24.10.2019r.

Małgorzata Janowska

28.11.2019r.

Agata Makarewicz

19.12.2019r.

Małgorzata Futyma-Jędrzejewska

30.01.2020r.

Paulina Wróbel-Knybel

27.02.2020r.

Michał Próchnicki

26.03.2020r.

Olga Padała

30.04.2020r.

Joanna Róg

28.05.2020r.

Michał Dzikowski

 

 

Osobą do kontaktu ze studentami jest:
lek. Małgorzata Futyma-Jędrzejewska, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji,
telefon 81 748 73 07, e-mail: 1.klinika.psychiatrii@umlub.pl lub malgorzata.futyma@umlub.pl


 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021