Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Spraw Socjalnych Studentów

Dział Spraw Socjalnych Studentów - logo
Ulica
ul. Chodźki 11 (DS 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 5060
+48 81448 5061
+48 81448 5063
Fax
+48 81448 5061

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Elżbieta Gromadzka
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
elzbieta.gromadzka@umlub.pl
Nr pokoju
13

Informacje ogólne

Dział Spraw Socjalnych Studentów (DSSS) przyjmuje interesantów w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 10:00 – 15:00. W czwartek Dział nie obsługuje interesantów (wyjątek – patrz harmonogramy prac komisji stypendialnych).

 

W miesiącach wakacyjnych DSSS czynny jest od poniedziałku do piątku od 10:00 – 15:00

(z uwagi na upływające we wrześniu terminy przyjmowania dokumentów  kontakt telefoniczny we wrześniu możliwy jest w godzinach 7:45 – 10:00).

 

 

Adres do korespondencji: Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

 

Do głównych zadań Działu Spraw Socjalnych Studentów należy prowadzenie całości spraw związanych z funduszem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (FPM) w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, ze zm.) oraz o Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UM w Lublinie, w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz druków niezbędnych do realizacji zadań działu oraz weryfikowanie dotychczasowych regulacji prawnych w tym zakresie.
 2. Przyjmowanie i prowadzenie dokumentacji studentów i doktorantów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej.
  Świadczeniami przyznawanymi w ramach środków FPM są:
 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 4. stypendium dla najlepszych doktorantów,
 5. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 6. zapomogi.
 1. Udział w pracach komisji stypendialnych i komisji odwoławczych, sporządzanie z posiedzeń protokołów i decyzji.
 2. Generowanie w systemie informatycznym list do wypłaty przyznanych świadczeń oraz stypendiów ministra i wypłat dla cudzoziemców – stypendystów strony polskiej.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości oraz sporządzanie informacji i zestawień dotyczących przyznanej pomocy materialnej.
 4. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem i obsługą funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (ZSI, Pol-on, plany finansowe, wydawanie zaświadczeń i in.).
 5. Współpraca z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów, Wydziałową Komisją ds. Domów Studenckich, z Dziekanatami poszczególnych Wydziałów oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

 

 Pracownicy Kierunki
mgr inż. Ewelina Czuba pok. nr 14

tel./fax. +48 81448 5061
e-mail: ewelina.czuba@umlub.pl

 • pielęgniarstwo

mgr Maciej Jezierski

pok. nr 14

tel./fax. +48 81448 5061

e-mail: maciej.jezierski@umlub.pl

 • dietetyka
 • zdrowie publiczne
 • ratownictwo medyczne
 • higiena stomatologiczna
 • biomedycyna
 • kosmetologia

Izabella Kicińska

pok. nr 16

tel./fax. +48 81448 5063

e-mail: izabella.kicinska@umlub.pl

 • lekarski (rok 1-2)
 • analityka medyczna
 • fizjoterapia
 • studenci cudzoziemcy (stypendyści strony polskiej)

inż. Bartłomiej Czuba

pok. nr 16

tel. +48 81448 5060

e-mail: bartlomiej.czuba@umlub.pl

 • elektroradiologia
 • lekarsko-dentystyczny
 • techniki dentystyczne
 • położnictwo 

mgr Iwona Kulesza

pok. nr 14

tel./fax. +48 81448 5061

e-mail: iwona.kulesza@umlub.pl

 • farmacja
 • DOKTORANCI
  (wszystkie kierunki)
inż. Renata Pietrzak

pok. nr 16

tel. +48 81448 5060

e-mail: renata.pietrzak@umlub.pl

 • lekarski (rok 3-6)

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2019