Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej

Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej - logo
Ulica
ul. Chodżki 6 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
ortodoncja@umlub.pl
Telefon
+48 81 502 18 90

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Agnieszka Lasota
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
agnieszka.lasota@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Ortodoncji Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie został powołany w dniu 1 lutego 1975 roku. W 1979 roku przy Zakładzie powstała Poradnia Wad Rozwojowych Twarzy. Pierwszym kierownikiem Zakładu została dr n. med. Anna Komorowska. Stopnie i tytuły naukowe uzyskała w Akademii Medycznej w Lublinie. W 1979 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a tytuł profesora zwyczajnego w roku 1989. Wygłosiła kilkadziesiąt wykładów i kursów w Polsce, a także w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia. Była konsultantem krajowym ds. ortodoncji. Prof. Komorowska była przewodniczącą Sekcji Ortodontycznej PTS (lata 1992-1996) i inicjatorem założycielem, i prezesem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (lata 1996-2004). Była członkiem-założycielem Światowej Federacji Ortodontów (San Francisco, 1995 rok) i członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych kilku czasopism. Była redaktorem naczelnym czasopisma „Ortodoncja Współczesna” (lata 1999-2004), a następnie objęła tę funkcję w czasopiśmie „Forum Ortodontyczne” (lata 2005-2012). Otrzymała prestiżowy tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Funkcję kierownika Zakładu prof. Komorowska pełniła do 30 września 2010 roku. Nowym kierownikiem została dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska.


Do 2012 roku w Zakładzie Ortodoncji zakończyło specjalizację 88 osób (w 1974 roku w woj. lubelskim było 5 specjalistów ortodontów); 9 osób kontynuuje obecnie staż specjalizacyjny z ortodoncji. Do 2012 roku w Zakładzie powstało 6 prac doktorskich i 316 publikacji naukowych. Pracownicy Zakładu zorganizowali 8 ogólnopolskich Zjazdów z udziałem gości zagranicznych, w tym dwa w ramach działalności PTS i sześć w ramach PTO.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2022