Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Periodontologii

Katedra i Zakład Periodontologii - logo
Ulica
ul. Chodźki 6 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81 502 18 60
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk
Stanowisko
Profesor
E-mail
joanna.wysokinska-miszczuk@umlub.pl
Telefon
+48 81 502 18 61

Informacje ogólne

Telefony
Sekretariat +48 81 502 18 60
Gabinet Kierownika +48 81 502 18 61
Pokój Asystentów +48 81 502 18 62

 


 

Rys historyczny

 

Na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie, wchodzi zarządzenie z dnia 1 września 1973 roku o utworzeniu Oddziału Stomatologicznego. Na podstawie art. 28 ustawy o szkolnictwie wyższym powołana zostaje na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej w Instytucie Stomatologii AM w Lublinie prof. dr hab. n. med. Maria Strużak-Wysokińska – od dnia 1 stycznia 1975 roku. Od 23 kwietnia 1976 roku rozpoczęto przyjmowanie pacjentów w budynku przy ul. Klinicznej. W 1994 roku powstaje Zakład Periodontologii przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej, prowadzony przez prof. dr hab. n. med. Joannę Wysokińską-Miszczuk. W 1998 roku trwa organizacja wydzielonej Katedry i Zakładu Periodontologii, aby od 1999 roku zacząć pełnozakresową działalność Katedry, ulokowanej na parterze, pierwszym piętrze i obecnie trzecim piętrze, w postaci 3-fotelowej sali do zajęć klinicznych, 1-fotelowego gabinetu zabiegowego, sali fantomowej, sali seminaryjnej, sterylizacji, gabinetu kierownika, pokoju asystentów, sekretariatu oraz pokoju socjalnego dla personelu średniego- zlokalizowanych  w Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego, przy ulicy Karmelickiej. W 2020 r. Stomatologiczne Centrum Kliniczne zmienia siedzibę oraz nazwę. Od nowego Roku Akademickiego 2020/2021 swoją działalność edukacyjną i leczniczą rozpoczyna Uniwersyteckie Centrum Stomatologii zlokalizowane przy ul. Doktora Witolda Chodźki 6. Nowy budynek i  nowoczesne wyposażenie stwarza możliwość rozwoju studentów i pracowników Katedry i Zakładu Periodontologii oraz podnosi standard warunków leczenia pacjentów w Poradni Periodontologii.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2022