Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją - logo
Ulica
ul. Chodźki 6 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
stomzach@umlub.pl
Telefon
+48 81 502 18 20
Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
barbara.tymczyna-borowicz@umlub.pl

Informacje ogólne

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 roku powołana została Akademia Lekarska, przemianowana w marcu 1950 roku na Akademię Medyczną w Lublinie. Oddział Stomatologii przy Wydziale Lekarskim AM w Lublinie powołano aktem z 1973 roku. Instytut Stomatologii został powołany 1 października 1974 roku na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 września 1974 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu została mianowana w 1974 roku prof. dr hab. Grażyna Jarząb, która pełniła tę funkcję do roku 1984. Zakładem Stomatologii Zachowawczej kierowała prof. dr hab. Maria Strużak-Wysokińska. W Zakładzie istniała Poradnia Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia. Do czasu powołania Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego prowadzono działalność naukowo-dydaktyczną z zakresu stomatologii wieku rozwojowego. Od października 1995 roku funkcję kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii pełniła Prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek . W 1997 roku w strukturach Katedry został wyodrębniony samodzielny Zakład Periodontologii. Od września 2016 roku funkcję p.o. Kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją sprawuje dr hab. n. med. Barbara Tymczyna. Od kwietnia 2018 roku dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz sprawuje funkcję kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.


W Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją realizowane są tematy badawcze w ramach Działalności Statutowej:

DS 295 Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Tymczyna

„Wpływ czynników endo- i egzogennych na metabolizm i tkanki zmineralizowane kręgowców.”

 

DS 294 Kierownik: dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka

„Badanie śliny w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci.”

 

DS 293 Kierownik: dr hab. n. med. Renata Chałas

„Wczesna plama próchnicowa (early caries lesion) – postepowanie diagnostyczno-terapeutyczne.”

 

DS 296 Kierownik: dr hab. n. med. Agata Niewczas

„Korelacja oceny trwałości kompozytowych wypełnień stomatologicznych w warunkach klinicznych i laboratoryjnych.”

 

W Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją realizowane są tematy w ramach następujących kierunków:

 1. Badania nad chorobą próchnicową.
 2. Badania chemiczne i wytrzymałościowe materiałów złożonych stosowanych do wypełnień.
 3. Wpływ czynników fizycznych na stan zdrowia tkanek jamy ustnej (tkanki zmineralizowane i miękkie – badania doświadczalne).
 4. Zastosowanie ozonu w zapobieganiu i leczeniu próchnicy zębów.
 5. Zastosowanie mikroskopu endodontycznego podczas leczenia chorób miazgi.
 6. Odbudowa estetyczna zębów z zastosowaniem nowych materiałów złożonych.
 7. Zastosowanie kamery wewnątrzustnej, w celu wizualizacji zmian patologicznych w jamie ustnej.

 

Dla lekarzy odbywających staże specjalizacyjne organizowane są kursy doskonalące:

 • „Nowoczesne materiały w praktyce stomatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii zachowawczej”,
 • „Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej”,
 • „Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych”,
 •  w ramach kształcenia specjalizacyjnego z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją.


Katedra od 2007 roku podjęła i kontynuuje współpracę naukowo-badawczą z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym im. Daniła Halickiego. Od 1999 roku Katedra organizuje w Nałęczowie Konferencje Okrągłego Stołu, których tematyka dotyczy szkolenia przeddyplomowego i podyplomowego w okresie wejścia do Unii Europejskiej i reformy ochrony zdrowia. A od dziesięciu lat Konferencje Naukowo-Szkoleniowe (Nałęczów rok: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007) na temat wpływu środowiska na stan zdrowia jamy ustnej.


Uczestnikami Konferencji są Dziekani i Prodziekani Wydziałów/Oddziałów Stomatologii Akademii Medycznych oraz Kierownicy Klinik i Zakładów wszystkich specjalności stomatologicznych, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Nauki i Kadr Medycznych, Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Naczelnej Izby Lekarskiej.

 

W chwili obecnej w jednostce program zajęć dydaktycznych ze studentami I, II, III, IV i V roku realizowany jest przez: 4 nauczycieli akademickich z tytułem dr hab. n. med., 25 nauczycieli z tytułem dr n. med., 7 z tytułem lek. stom.


Pracownicy jednostki nagradzani są nagrodami rektorskimi, Ministerstwa Zdrowia, Prezydenta.

 

 

Zapraszamy na stronę internetową Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023