Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Protetyki Stomatologicznej

Zakład Protetyki Stomatologicznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 6 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zakladprotetyki@umlub.pl
Telefon
+48 81502 1780

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Janusz Borowicz
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
janusz.borowicz@umlub.pl
Telefon
+48 81 502 17 81

Informacje ogólne

Zakład Protetyki Stomatologicznej został powołany wraz z Instytutem Stomatologii AM w Lublinie w dniu 1 października 1974 roku. W 1985 roku przy Zakładzie powstała Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia. Pracownia ta była na początku jedyną tego typu wyodrębnioną placówką naukową w kraju, zajmującą się leczeniem chorych z bólami twarzy i głowy na tle dysfunkcji narządu żucia.


W momencie powołania Zakład Protetyki Stomatologicznej zatrudniał 5 pracowników naukowo-dydaktycznych. Obecnie zatrudnionych jest 20 nauczycieli akademickich, 8 lekarzy na etatach Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie (UCS), 9 techników dentystycznych (w tym 6 na etatach UM Lublin i 2 na etacie UCS) oraz 1 pracownik na etacie administracyjnym.


Pracownicy Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej aktywnie działają w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym. W latach 1984-1992 prof. dr hab. M. Kleinrok była prezesem Oddziału PTS w Lublinie, a w roku 1993 została prezesem Sekcji Protetyki PTS. Obecnym Prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Lublin jest Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej, dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. uczelni.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2022