Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Biblioteka Główna

Biblioteka Główna - logo
Ulica
ul. Szkolna 18 (Biblioteka Główna)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-124
Telefon
+48 81448 5800
Fax
+48 81448 5800

Dyrektor Biblioteki Głównej

Imię i nazwisko
mgr Renata Birska
Stanowisko
Dyrektor Biblioteki Głównej
E-mail
renata.birska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5802

Informacje ogólne

System biblioteczno-informacyjny Uczelni tworzą:

  1. Biblioteka Główna.
  2. Filia Studencka.
  3. Księgozbiory jednostek działalności podstawowej (klinik i zakładów).

 

Biblioteka funkcjonuje od początku istnienia Uczelni i prowadzi działalność usługową, dydaktyczną i naukową. Zbiory Biblioteki wspierają realizację określonych w statucie Uczelni zadań naukowych, dydaktycznych i leczniczych na rzecz własnego środowiska oraz służą wszystkim zainteresowanym pracownikom służby zdrowia, jak również studentom i pracownikom naukowym innych szkół wyższych; często także pacjentom i osobom zainteresowanym literaturą medyczną. Misją biblioteki jest zapewnienie dostępu do zasobów wiedzy i informacji poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie źródeł naukowych i dydaktycznych. Rozwój zasobów odbywa się zgodnie z potrzebami społeczności akademickiej i profilem Biblioteki i obejmuje źródła z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, m.in. chemii, biologii, psychologii, pedagogiki, socjologii. Zbiory mają charakter unikatowy w skali regionu.


Biblioteka prowadzi wymianę z placówkami naukowymi na terenie kraju oraz zagranicznymi w zakresie wymiany wydawnictw uczelnianych oraz wypożyczeń międzybibliotecznych, realizowanych drogą tradycyjną oraz w systemie elektronicznej dystrybucji dokumentów doc@med.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2022