Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Lekarski

Wydział Lekarski - logo
E-mail
2dziek.lek@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6300
Fax
+48 81448 6301

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Stanowisko
Profesor
E-mail
wojciech.zaluska@umlub.pl
Telefon
+48 81724 4537

O Studiach

Podstawowym celem realizowanego na Wydziale programu jest kształcenie studentów w zakresie medycyny i biomedycyny. Nauczanie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych według planów i programów ustalonych oraz zatwierdzonych przez Radę Wydziału. Cykl nauczania, którego zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu lekarza, tytułu licencjata i magistra, trwa odpowiednio sześć , trzy i dwa lata oraz zapewnia przygotowanie absolwentów do wykonywania samodzielnej pracy zawodowej oraz działalności naukowo-badawczej.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie prowadzi studia medyczne w języku angielskim od 1995 roku. Pierwsi studenci przybyli do nas z USA i rozpoczęli studia w programie 6-letnim zaawansowanym dla kandydatów, którzy ukończyli 3-letnie studia przedmedyczne. Kolejnym przedsięwzięciem było otwarcie 6-letniego programu dla kandydatów z USA i Kanady, dostosowanego do amerykańskiego systemu nauczania, ale spełniającego krajowe i unijne wymagania. W 2005 roku do grup amerykańskich dołączyli studenci z krajów europejskich, głównie skandynawskich, których program jest dokładną kopią programu polskiego. Od 2008 roku w naszej uczelni studiują także studenci z krajów azjatyckich (głównie Tajwanu), a od roku 2010 – z Arabii Saudyjskiej. W roku 2008 został utworzony program lekarsko-dentystyczny. Studenci tego programu uzyskali pierwsze dyplomy lekarza dentysty w czerwcu 2013 roku. Od 2016r. uczelnia kształci studentów medycyny z całego świata wspólnie z Wenzhou Medical University w Chinach w ramach Huatuo Program zgodnie z formułą 1+3+2 gdzie obie uczelnie kształcą studentów na pierwszym roku w Wenzhou, następnie kolejne 3 lata studenci odbywają w Lublinie, aby ukończyć ostatnie dwa lata nauki w Wenzhou. W 2017r. rozpoczęli kształcenie pierwsi studenci Partnerskiego Programu Studiów Medycznych prowadzonego wspólnie z Gulf Medical University ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w formule 3+3.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2020