Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego - logo
Ulica
ul. Chodźki 6 (Uniwersytckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
sekretariat.ped@am.lublin.pl
Telefon
+48 81 502 18 40

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak
Stanowisko
Profesor
E-mail
maria.mielnik-blaszczak@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021