Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Ośrodek Popularyzacji Nauki

Ośrodek Popularyzacji Nauki - logo
Ulica
ul. Dolna 3 Maja 3 (Graden)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-079
E-mail
opn@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 51 68

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak
Stanowisko
Profesor
E-mail
ewa.poleszak@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7042
Nr pokoju
4

Informacje ogólne

Jesteśmy pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zajmującą się opracowaniem i realizacją polityki wizerunkowej uczelni oraz podejmowaniem działań służących jej rozwojowi w szczególności poprzez budowanie komunikacji i współpracy z innymi jednostkami uczelni oraz ośrodków naukowych w kraju i za granicą.
Nasza jednostka powstała w 2020 roku.

 

Do głównych zadań naszego Ośrodka należy:
 

 • Popularyzacja i promocja nauki i wyników badań naukowych oraz przedstawienie problemów nauki szerokiej publiczności (interaktywne wykłady, warsztaty, zajęcia, seminaria)
 • Promowanie badań, wynalazków oraz technologii autorstwa pracowników i doktorantów Uczelni
 • Realizacja nowoczesnych usług edukacyjnych poza systemem szkolnictwa jako jego uzupełnienie i wzbogacenie
 • Organizowanie pokazów naukowych, konkursów, turniejów, olimpiad wiedzy i wystaw
 • Organizowanie cyklicznych imprez: festiwale nauki, pikniki naukowe, festyny
 • Promocje nauki w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych na UM
 • Organizowanie e-kursów z zakresu nauk biologicznych i medycznych
 • Organizowanie zajęć w ramach Uniwersytetu Medycznego dla juniora i seniora
 • Współpraca z jednostkami uczelni oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w ramach realizacji promocji i popularyzacji prowadzonych badań
 • Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na realizację działań promocyjnych i popularyzacyjnych
 • Prezentacja, popularyzacja i promocja innowacyjnych rozwiązań naukowych i nowatorskich pomysłów pracowników UM
 • Organizacja „Nocy Biologów”, „Nocy Medycyny”, „Nocy Nauki”
 • Pomoc dla pracowników UM w przygotowaniach do udziału w konkursach dla popularyzatorów nauki, m.in. konkurs MNiSW „Popularyzator Nauki”, UNESCO „Nagroda Kalinga”
 • Organizacja stand-up’ów naukowych
 • Organizacja Festiwalu Nauki
 • Organizacja/kontynuacja współpracy ze szkołami „partnerskimi” – poszerzanie listy szkół zainteresowanych współpracą
 • Organizacja kursów przygotowujących na studia”

 

Strona na Facebook’u: fb.me/osrodekpopularyzacjinauki

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021