Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki

Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki - logo
Ulica
ul. Dolna 3 Maja 3 (Graden)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-079
E-mail
opn@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 51 68

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr n. med. Agnieszka Borzęcka
Stanowisko
p.o. Kierownika Ośrodka
E-mail
agnieszka.borzecka@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 5167

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022