Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki

Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki - logo
Ulica
ul. Dolna 3 Maja 3 (Graden)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-079
E-mail
opn@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 51 68

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr n. med. Agnieszka Borzęcka
Stanowisko
p.o. Kierownika Ośrodka
E-mail
agnieszka.borzecka@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 5167

Informacje ogólne

Jesteśmy jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zajmującą się popularyzacją i promocją nauki oraz poszukiwaniem opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii.

 

Podejmujemy działania służące rozwojowi nauki, między innymi poprzez budowanie współpracy z Twórcami naszego Uniwersytetu oraz innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

 

Nasza działalność operacyjna koncentruje się wokół obszarów:

  • Popularyzacja i promocja innowacyjnych rozwiązań naukowych poprzez budowanie komunikacji wokół badań naukowych, wynalazków oraz technologii autorstwa pracowników Uniwersytetu.
  • Współpraca z zespołami i jednostkami badawczymi uczelni oraz współuczestnictwo w prowadzeniu działań informacyjnych w zakresie wykorzystywania wyników badań naukowych i potencjału badawczego.
  • Organizacja i współudział w wydarzeniach związanych z promocją nauki oraz budowaniem przedsiębiorczych postaw, m.in. wykłady otwarte dla społeczeństwa, projekty z zakresu przedsiębiorczości, festiwale nauki, konferencje naukowe.

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2022