Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Rektor

Rektor - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
biuro.rektora@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5010
+48 81448 5015
Fax
+48 81448 5011
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
Stanowisko
Profesor
E-mail
andrzej.drop@umlub.pl

O Rektorze

Prof. Andrzej Drop urodził się 26 lipca 1950 roku w Kraśniku Lubelskim, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. Studiował na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1974 roku. Po ukończeniu stażu podyplomowego został przyjęty na studia doktoranckie z zakresu radiologii na Akademii Medycznej w Lublinie, które ukończył w 1979 roku. W 1980 roku za pracę doktorską otrzymał pierwszą nagrodę Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (Nagroda im. prof. Witolda Zawadowskiego). Od 1975 roku podjął pracę w I Zakładzie Radiologii Lekarskiej PSK nr 4, awansując wraz ze zdobywaniem kolejnych stopni naukowych i zawodowych.

 

Specjalizację I i II stopnia z zakresu radiologii ogólnej uzyskał w 1978 roku i w 1982, obie z wyróżnieniem. Od 2000 roku jest także specjalistą II stopnia z zakresu zdrowia publicznego.

 

W 1997 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego za rozprawę pt. „Konwencjonalna dynamiczna tomografia komputerowa zmian ogniskowych wątroby: badania nad optymalnym protokołem aplikacji środka cieniującego”.

 

Jest profesorem tytularnym od 2005 roku, kierownikiem I Zakładu Radiologii Lekarskiej z Pracownią Telemedycyny od 1996 roku oraz kierownikiem Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej w strukturze SPSK nr 4 od 2010 roku.

 

W latach 1999-2005 był Prodziekanem Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie, a w latach 2005-2012 pełnił funkcję Prorektora do spraw Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dorobek profesora Andrzeja Dropa obejmuje 429 publikacji naukowych, w tym 120 artykułów, 7 rozdziałów w podręcznikach; jest także współautorem 2 podręczników z zakresu radiologii i anatomii rentgenowskiej. Punktacja Impact Factor wynosi 35,113 oraz 1053,5 pkt MNiSW.

 

Jest promotorem 3 prac magisterskich oraz 6 ukończonych przewodów doktorskich. Był recenzentem 7 prac habilitacyjnych, 35 doktorskich i pięciokrotnie w procedurach o nadanie tytułu profesora.

 

Przez 13 lat pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu Radiologii w byłym woj. Tarnobrzeskim, a w 1999 roku objął stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego do spraw Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w województwie lubelskim.

 

Był również wielokrotnie kierownikiem specjalizacji z zakresu radiologii.

 

Jest członkiem Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN.

 

W latach 1979-1989 pełnił przez dwie kadencje funkcję Sekretarza Oddziału Lubelskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLPTR).

 

Od 1993 roku, przez dwie kadencje sprawował funkcję Przewodniczącego tego Oddziału.

 

W latach 2001-2005 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego PLTR.

 

Obecnie został wybrany na członka Zarządu Głównego PLTR, na kadencję 2013-2016. Wielokrotnie uczestniczył w zjazdach i kongresach międzynarodowych, m.in. w Wiedniu, Chicago, Norynberdze, Graz, Monachium, Budapeszcie oraz szkoleniach organizowanych przez zagraniczne międzynarodowe towarzystwa radiologiczne. Jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego. Współtworzył program specjalizacji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

Współtworzył Polską Szkołę Radiologii, w której jest wykładowcą oraz członkiem Polskiej Szkoły Rezonansu Magnetycznego, jak również działaczem Komisji Akredytacyjnej Zakładów Radiologii przy Ministrze Zdrowia.

 

W marcu 2012 roku został wybrany Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020